English version

院委员会

管理学院党委成员
何军、李丽、丁婉玲、马卫红、王嘉蔚、蒋建武、曾宪聚  

管理学院教授委员会委员
主任:林旭东  
副主任:崔世娟  
委员:
马卫红、马利军、马欣川、牛奔、冯建民、甘小冰、李丽、李彤、刘世雄、吕元礼、陈智民、张庆宇、张灵莹、杨龙芳、宋涛、岳公正、周南、周志民、周明、周林刚、林旭东、赵宇峰、崔世娟、韩巍、蒋建武潘燕春

管理学院人力资源工作委员会委员
主任:李丽  
副主任:何军  
委员:
马卫红、马欣川、牛奔、王嘉蔚、叶娘越、李丽、刘世雄、何军、邹树彬、汪静、林旭东、周志民、崔世娟、蒋建武、潘燕春  


管理学院本科教学指导委员会委员
主任:马卫红  
副主任:甘小冰  
委员:丁夏齐、马欣川、冯元粤、宋少敏、张万坤、张维燕、陈星宇、陈雪、林梅、罗文恩、贺和平
 


管理学院学位评定委员会委员
主席:李丽  
副主席:何军  
委员:马卫红、马利军、牛奔、李丽、何军、陈文、周志民、赵宇峰、崔世娟、蒋建武、潘燕春  

管理学院课堂教学指导办公室

主任:王琍        

副主任:侯莉颖        

委员:马卫红、王琍、刘军、李丽、张万坤、周志民侯莉颖、程斌          

 

管理学院薪火计划导师团

团长:马卫红          

导师:丁婉玲、马利军、甘小冰、张万坤、陈星宇、周志民、崔世娟、蒋建武、曾宪聚          


(按姓氏笔画为序
)  

   

 

   

电话:+86-755-26536121 传真:+86-755-26534451

Copyright © 2003-2015 All rights reserved 粤ICP备11018045号

官方微信号